نمایش دختران دشت، دختران انتظار – REDWOOD CITY

نمایش دختران دشت، دختران انتظار – REDWOOD CITY
05
/Mar
Saturday
2022

نمایش دختران دشت، دختران انتظار – REDWOOD CITY

Location
Redwood City, California, United States
Venue
Canada college
Time
08:00 pm
Info
510-490-6463

نویسنده و کارگردان عرفان ملکوتی –
این تئاتر به معضلات و سختی‌های زنان در داخل ایران می‌پردازد